Przeskocz do treści

Emerytura dla Polaków w Niemczech!

Emerytura dla Polaków w Niemczech

Prawo do emerytury dla Polaków mieszkających w Niemczech regulowane jest w ramach następujących umów:
Polsko-niemieckie porozumienie w sprawie ubezpieczenia społecznego z 09.10.1975 (w skrócie porozumienie emerytalne z 1975 r.). Zgodnie z tym porozumieniem, emerytura wypłacana jest na podstawie wszystkich składek płaconych w Niemczech i w Polsce, ale tylko przez jedno państwo – to, w którym emeryt mieszka.
Prawo Unii Europejskiej (UE). Czy Wasza emerytura wyliczona będzie na podstawie porozumienia emerytalnego z roku 1975 czy na podstawie prawa unijnego, zależy od tego, kiedy przeprowadziliście się do Niemiec. Osoby, które przyjechały do Niemiec przed 31.12.1990, obowiązuje porozumienie emerytalne z 1975 r. Natomiast wszystkie pozostałe osoby obejmuje już prawo UE.
Podsumowując: wszystkie osoby, które osiedliły się w Niemczech przed 31.12.1990 r. i do dziś Niemcy są ich miejscem zamieszkania (nieprzerwanie), podlegają pod porozumienie emerytalne z 1975 r.

Emerytura obliczana jest co prawda na podstawie danych z Polski i z Niemiec, ale jej ostateczną wysokość określa i wypłaca niemiecki ubezpieczyciel emerytalny. Polski ubezpieczyciel jest zwolniony z obowiązku wypłaty emerytury. Dotyczy to zarówno okresów składkowych spędzonych w Polsce, jak i dodatków, które były wypłacane z jakichś specjalnych okazji (np. dodatek opiekuńczy czy dodatek z tytułu pracy przymusowej w czasie II wojny światowej). Jeśli więc od 1990 r. przebywacie nieprzerwanie w Niemczech, nie będziecie otrzymywać polskiej emerytury.

Wyjątki
Porozumienie z 1975 r. obejmuje tylko okresy składkowe „zaliczone“ w polskim systemie pracowniczym. Jeśli pracowaliście w Polsce też jako rolnik, żołnierz zawodowy lub mieliście własną działalność gospodarczą, możecie zgodnie z prawem unijnym rościć sobie prawa do emerytury z polskiego systemu specjalnego. W takiej sytuacji, niemiecki ubezpieczyciel płaci emeryturę zgodnie z porozumieniem emerytalnym z 1975 r. Natomiast polski ubezpieczyciel „od zadań specjalnych” wypłaca emeryturę do Niemiec za ten czas, w którym płacone były składki, ale czas pracy nie został zarejestrowany w standardowym systemie pracowniczym. Przesiedleńcy mogą mieć taki specjalny czas pracy wyliczony i uznany na podstawie ustawy o emeryturze zagranicznej. Wtedy przy wypłacie polskiej emerytury następuje wliczenie tej kwoty do emerytury niemieckiej. Jeśli mielibyście jakieś dodatkowe pytania związane z tą tematyką, to najlepiej zwrócić się z nimi do niemieckiego ubezpieczyciela emerytalnego.

Opcja nr 2, czyli osiedlenie się w Niemczech po 01.01.1991
Osoby, które przyjechały do Niemiec po 01.01.1991 r. objęte są prawem Unii Europejskiej. Oznacza to, że polski ubezpieczyciel wypłaca emeryturę polską do Niemiec (łącznie ze wszystkimi dodatkami, które przysługują zgodnie z polskim prawem). Niemiecki ubezpieczyciel wypłaci Wam emeryturę, a prawo Unii Europejskiej jest tak skonstruowane, że na pewno nie będziecie poszkodowani, jeśli chodzi o wyliczenie emerytury.

Jeśli zostaliście w Niemczech uznani jako wysiedleniec lub emigrant, wtedy Wasza polska emerytura zostanie obliczona zgodnie z ustawą o emeryturze zagranicznej (niem. Fremdrentengesetz, w skrócie FRG). Oznacza to, że emerytura przysługująca Wam za czas przepracowany w Polsce, zostaje wyliczona tak, jak byście ją wypracowali sobie w Niemczech. Aby uniknąć podwójnego naliczenia (z polskiego i z niemieckiego ubezpieczenia emerytalnego), Wasza polska emerytura zostanie wypłacona (cała lub przynajmniej częściowo) w ramach Waszej zagranicznej emerytury. Nie wliczają się w to jednak specjalne dodatki: dodatek opiekuńczy czy dodatek za prace przymusowe po II wojnie światowej. Te dodatki zostaną wypłacone w ramach polskiej emerytury.

Dodatki emerytalne wg. polskiego prawa
W polskim prawie istnieją różne dodatki, które niezależnie od czasu trwania ubezpieczenia, doliczane są miesięcznie do świadczenia emerytalnego. Chodzi tutaj o następujące dodatki:

  • dodatek opiekuńczy
  • dodatek dla sierot
  • dodatek kombatancki
  • dodatek za potajemne nauczanie podczas okupacji
  • dodatek za prace przymusowe (np. w górnictwie).

Dodatkowo kolejarzom i górnikom przysługuje w pewnych dłuższych odstępach czasowych świadczenie pieniężne za deputaty.

Uwaga, ważne! Wyżej wymienione dodatki przysługują tylko osobom, które otrzymują emeryturę bezpośrednio od polskiego ubezpieczyciela. Polski ubezpieczyciel decyduje zgodnie z prawem polskim i prawem Unii Europejskiej, czy do emerytury wypłacanej w Niemczech można doliczyć jeszcze taki dodatek emerytalny. Osoby, które zgodnie z porozumieniem emerytalnym z 1975 r. otrzymują całą emeryturę od niemieckiego ubezpieczyciela, nie mają prawa do wypłaty dodatków emerytalnych do Niemiec przez polskiego ubezpieczyciela.

Jak wnioskować o niemiecką emeryturę?
Jeśli wnioskujecie o uznanie Waszego polskiego okresu składkowego, np. w ramach wnioskowania o emeryturę, wtedy polski ubezpieczyciel, czyli ZUS potwierdza ten okres składkowy w odpowiedzi na zapytanie niemieckiego ubezpieczyciela. Wasz ubezpieczyciel w Niemczech też może to ustalić we własnym zakresie. Aby móc udokumentować Wasz okres składkowy z Polski, powinniście wziąć ze sobą do niemieckiego ubezpieczyciela następujące dokumenty:

Legitymacja ubezpieczeniowa lub legitymacja tymczasowa
Zaświadczenia pracy wystawione przez państwowego pracodawcę, np. zaświadczenie o zatrudnieniu i o rozwiązaniu umowy, jeśli zarówno początek jak i koniec pracy będzie uznany w kontekście okresu skłądkowego
Zaświadczenia z ZUS-u na temat okresu składkowego w przypadku pracowników polskich prywatnych firm. Jeśli nie macie wyżej wymienionych oryginałów, możecie przygotować następujące dokumenty:

  • umowy o pracę,
  • zaświadczenia na temat urlopów czy wyróżnień, o ile jest tam podany rodzaj zatrudnienia
  •  zaświadczenia ze związków zawodowych
  • wpisy w jakichkolwiek dokumentach na temat formy zatrudnienia
  •  zaświadczenia o zatrudnieniu i rozwiązaniu umowy oraz legitymacje służbowe

UWAGA! Dokumenty należy dostarczyć w oryginałach. Jeśli przygotowaliście tłumaczenia poszczególnych pism, możecie je spokojnie dołączyć do pozostałych materiałów.